Matematika 12.

Logika, bizonyítási módszerek

Logikai feladatok, kijelentések
Logikai műveletek - negáció, konjunkció, diszjunkció
Logikai műveletek - implikáció, ekvivalencia
Teljes indukció

Számsorozatok

A sorozat fogalma, példák sorozata
Számtani sorozatok
Mértani sorozatok

Kamatszámítás, tölesztőrészletek kiszámítása

Térgeometria

Térelemek
A sík és a tér felosztása
Testek osztályozása, szabályos testek
A terület fogalma, a sokszögek területe
A kör és részeinek területe
A térfogat fogalma, a hasáb és a henger térfogata
A gúla és a kúp térfogata
A csonka gúla és a csonka kúp
A gömb térfogata és felszíne
Egymásba írt testek
A térgeometria alkalmazásai

Valószínűségszámítás, statisztika

Geometriai valószínűség
Várható érték
Statisztika

Gondolkodási módszerek

Halmazok, kijelentések, események
Kombinatorika, valószínűség

Algebra és számelmélet

Számok és műveletek
Számelmélet, oszthatóság
Hatvány, gyök, logaritmus
Műveletek racionális kifejezésekkel
Egyenletek, egyenlőtlenségek
Egyenletrendszerek

Függvények

A függvény fogalma, grafikonja, egyszerű tulajdonságai
Műveletek függvényekkel
Függvénytulajdonságok

Geometria

Alapvető fogalmak
Geometriai transzformációk Link2
Egybevágósági transzformációk
Hasonlósági transzformáció
Vektorok. Szögfüggvények Link2
Nevezetes síkidomok tulajdonságai
Koordinátageometria