Tanári: +36-1-313-7235
Iskolatitkár: +36-1-313-6087

nappali@leovey-szki.sulinet.hu

1081 Budapest

Bezerédj utca 16/a

Támogassa a Magyar Katolikus Egyház
szolgálatait adója 1%-ával!

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Érettségi

Tájékoztató a 2019. május – júniusi érettségi vizsgával kapcsolatban

Jelentkezési határidő: 2019. február 15. csütörtök

Titkárságon 8:30-15:00 között lehet kitölteni a jelentkezési lapot, és leadni a törzslapkivonatot.

Vizsgadíj: középszinten 21.000 Ft / tantárgy, emelt szinten 35.000 Ft / tantárgy

A vizsgázó feladata, hogy gondoskodjon a megfelelő atlaszról az írásbeli vizsgára. Semmilyen más atlasz a vizsgán nem használható.

NAPPALI_ESTI_KULSO_Idegen nyelv 2019

NAPPALI_ESTI_KÜLSŐ_Történelem-szóbeli-témakörök-2019

Történelem atlasz 2019

NAPPALI_Ágazati-Közgazdaságtan-Érettségi-Témakörök-Középszint honlapra 2019

ESTI_KULSO_2019. irodalom érettségi

ESTI_KULSO_2019. nyelvtan érettséig

NAPPALI_Magyar nyelv szóbeli érettségi témakörök 2019

NAPPALI_Magyar irodalom szóbeli témakörök és tételek 2019

2017. május-júniusi érettségi vizsgaidőszaktól módosult az érettségi vizsga.

A kötelező középszintű érettségi vizsgatárgyak a szakgimnáziumunk tanulói részére:

vizsgatárgy neve követelményrendszer vizsgaleírás időpont
magyar nyelv és irodalom kattints kattints 2019. május 6. 8 óra
matematika kattints kattints 2019. május 7. 8 óra
történelem

kattints

 

kattints 2019. május 8. 8 óra
angol nyelv kattints kattints 2019. május 9. 8 óra
német nyelv kattints kattints 2019. május 10. 8. óra
szakmai, közgazdasági ismeretek kattints kattints

2018. május 15. 8. óra

A 2019. május – júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2018tavaszi_vizsgaidoszak/2018tavasz_nyilvanos_anyagok_listaja

Mintafeladatok:

magyar nyelv és irodalom: http://ofi.hu/magyar-nyelv-es-irodalom-mintafeladatsorok

matematika: http://ofi.hu/matematika-mintafeladatsorok

történelem: http://ofi.hu/tortenelem-mintafeladatsorok

német/angol: http://ofi.hu/idegen-nyelv-mintafeladatsorok

szakmai: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=738

Változás a középszintű írásbelin:

Magyar nyelv és irodalom: 2019, május 3 8:00

Középszint, írásbeli vizsga

– Az I. füzetben található Szövegértés feladatsor bázisszövegének terjedelme 700 – 1000 szó, azaz némileg rövidebb az eddig megszokottnál.

– Az írásbeli vizsga első része (az I. füzet) megoldására  azonban az eddigi  60 perc helyett 90 perc áll rendelkezésre, ugyanis a szövegértés feladatsort két szövegalkotási feladat is követi: Érvelés vagy  Gyakorlati szövegalkotás. E kettő közül a vizsgázó választja ki, és oldja meg az egyik feladatot, 120 – 200 szavas terjedelemben.

– A Szövegértés feladattal maximum 40, míg az  Érvelés vagy a Gyakorlati szövegalkotás feladat megoldásával maximum 10 pontot lehet elérni.

– A II. füzet két Műértelmező szövegalkotási feladatot tartalmaz. A rendelkezésre álló 150 percben a vizsgázó dönt arról, hogy vagy egy adott művet elemez, vagy két művet hasonlít össze. Mind a két feladat tartalmazza az elemzés,  illetve az összehasonlítá s szempontjait. Mind az egy mű elemzése, mind az összehasonlító elemzés feladat minimum  400, maximum 800 szavas megoldásával 40 pont  érhető el.

Matematika: 2019. május 7. 8:00
változás a zsebszámológép használatáról

A zsebszámológép használata a matematika érettségi vizsgán

A középszintű II. feladatlap és az emelt szintű feladatlap 3. oldalán a vizsgázóknak szóló Fontos tudnivalók 5. és 6. pontja így szól:

5 . A megoldások gondolatmenetét minden esetben írja le, mert a feladatra adható pontszám jelentős része erre jár!

6 . Ügyeljen arra, hogy a lényegesebb részszámítások is nyomon követhetők legyenek!

A zsebszámológépek gyors fejlődésének következménye, hogy a mai gépek a néhány évvel ezelőttieknél  sokkal több matematikai műveletet képesek elvégezni.  Így bizonyos esetekben szükségesnek látszik pontosabban meghatározni, melyek azok a lényeges részszámítások, melyeket a vizsgázóknak a gondolatmenetük részeként feltétlenül le kell írniuk azért, hogy a feladatban elérhető maximális pontszámot megkaphassák, s melyek azok, melyeket pusztán a zsebszámológép használatára  hivatkozva a javító tanár elfogadhat.

Ezért – a 2017. májusi vizsgáktól kezdődően – a feladatlapokban a Fontos tudnivalók és a javítási – értékelési útmutatók elején olvasható, a javító tanároknak szóló Fontos tudnivalók  – tartalmi kérések részt a tételkészítő bizottság az indoklási kötelezettség további pontosításával kiegészíti.

7.  A gondolatmenet kifejtése során a zsebszámológép használat a – további matematikai indoklás  nélkül  – a következő műveletek elvégzésére fogadhat ó el : összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás,  n!, k n kiszámítása, a függvénytáblázatban fellelhető táblázatok helyettesítése (sin, cos, tg, log és ezek inverzei), a π és az e szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek az átlag és a szórás kiszámítására abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten  nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. Egyéb esetekben a géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, így azokért nem jár pont.

Történelem:-2019. május 8. 8:00

Angol és német nyelv: az élő idegen nyelvre vonatkozó követelmények és vizsgaleírás lesz érvényes.

A vizsga az Európa Tanács skálája B1 szintjének felel meg. A korábbi A2-B1 szinthez képest ez szintemelkedést jelent.

 

 

Legutóbbi bejegyzések
Közelgő események

Nincsenek következő események.